WIADOMOŚCI arrow BAD FREIENWALDE 2011
Bad Freienwalde 2011-2012 PDF Drukuj E-mail
wtorek, 20 grudzień 2011

Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja projektu w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. W ramach projektu p.n Nowe doświadczenia zawodowe - nowe szanse zatrudnienia w zjednoczonej Europie młodzież Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Przemysłu Drzewnego w maju 2012 r odbywać będzie praktyki zawodowe w Niemczech, w zakładach pracy związanych z przemysłem drzewnym oraz ochroną środowiska. We wrześniu zostały podpisane stosowne umowy finansowe z Agencją Narodowego Programu, zostały również podpisane umowy i porozumienia z zakwalifikowanymi do udziału w programie uczniami, oraz ich rodzicami. Regularnie odbywają się zajęcia na których uczniowie poznają fachowy język branżowy, oraz zajęcia przybliżające historię i kulturę Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem Brandenburgii kraju związkowego w którym realizowane będą praktyki. Przygotowywany jest już następny projekt dla uczniów Technikum Ochrony Środowiska

Image

 

 

Image
 

 

Image

 

Image
 

 

Image

 

Wręczenie certyfikatów

Uczniowie klas II i III Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Przemysłu Drzewnego, którzy uczestniczyli w projekcie Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” 27 kwietnia 2012 r. otrzymali certyfikaty i zaświadczenia o odbyciu oraz zajęć z zakresu kultury i historii Niemiec. Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali stosowne zaświadczenia. Na dwa dni przed wyjazdem do Niemiec otrzymali również ubrania robocze oraz pierwszą transzę pieniędzy – 100 euro. Na spotkaniu z rodzicami uczniów jeszcze raz Dyrektor Waldemar Gardiasz oraz nauczyciele, z którymi uczniowie wyjeżdżają do Niemiec przypomnieli o zasadach obowiązujących podczas przejazdu i pobytu na praktykach.

 

Pierwsze dni na zagranicznych praktykach

Z niepokojem i ogromną nadzieją młodzież zgłosiła się 6 maja do wyjazdu. Mimo wczesnej pory (godz. 5 rano) wszystkim dopisywały humory, chociaż na miesiąc trzeba było pożegnać się z odprowadzającymi ich rodzicami. Po całodniowym przejeździe przez Polskę, po południu młodzież wraz z opiekunami p. Romanem Juszczakiem i p. Tomaszem Urbanem zameldowała się i zakwaterowała w ośrodku ich pobytu. W poniedziałek wizytowali już swoje miejsca praktyk. Teraz przychodzi czas sprawdzenia się w nowych sytuacjach i z pewnością dadzą sobie radę, są przecież dobrze przygotowani, otwarci i ciekawi.

 

To nie przypadek

Kiedy rok temu okazało się, że projekt praktyk w Niemczech dla uczniów Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Przemysłu Drzewnego złożony przez ZSDiOŚ w ramach Programu Uczcie się przez całe życie Leonardo da Vinci Mobilność uzyskał akceptację Narodowej Agencji, niektórzy uważali, że jest to zupełny przypadek. Z ogromną radością, wręcz entuzjazmem  w szkole przyjęliśmy informację, że ponownie, drugi już projekt w ramach tego samego programu będzie realizowany od najbliższego roku szkolnego. Tym razem 15 uczniów Technikum Ochrony Środowiska we wrześniu 2013 roku zapoznawać się będzie z systemem ochrony środowiska w Hiszpanii w regionie Andaluzja. Pisząc projekt wspominaliśmy o dotychczasowych związkach Zwierzyńca z Parkiem Narodowym Gorbea.

              Dobiega końca realizacja projektu praktyk w Niemczech. Młodzież pod okiem opiekunów z Niemiec oraz nauczycieli Romana Juszczaka i Tomasza Urbana zapoznawała się z niemieckim drzewnym rynkiem pracy. Pracowała w firmach drzewnych zajmujących się m.in. produkcją domów z drewna, elementów małej architektury drewnianej, renowacją mebli. Uczniowie Technikum Ochrony Środowiska odbywali praktyki w laboratorium oczyszczalni w zakładach wykorzystujących odnawialne źródła energii (wiatru, słońca, biogazownia). Wszystkie miejsca praktyk przygotował niemiecki partner projektu tj. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freierwalde. Niezależnie od wykonywanej pracy młodzież miała dodatkowe lekcje branżowego języka niemieckiego, prowadzone przez lektora z Niemiec. W ramach czasu wolnego – w dni wolne- jeździła na wycieczki m. in. do Berlina, Poczdamu i najbliższych okolic zakwaterowania. Jak stwierdzili, wrażenia z wyjazdu do Berlina były niesamowite – to ogromne miasto, w którym historia miesza się ze współczesnością i nowoczesnością. Dodatkową atrakcją był z pewnością fakt, iż zwiedzili Berlin w dniu, w którym rozgrywany był mecz o Puchar Niemiec pomiędzy Borussią Dortmund a Bayernem Monachium ( pamiętamy 3 gole Lewandowskiego), więc na ulicach można było spotkać wielu kibiców obu drużyn. Czas wolny to również zakupy, gdyż młodzież w ramach kieszonkowego otrzymała po 350 euro (wypłacone w tygodniowych ratach).

Celem projektu była m.in. poprawa mobilności młodzieży, chęć otwarcia się na zmiany i nowości. Mamy nadzieję, że zostanie osiągnięty.

              Przed młodzieżą i nauczycielami realizacja - wspomnianego na początku - projektu pod nazwą „Środowisko naturalne wspólnym dobrem Zjednoczonej Europy”. Od września uczniowie zapoznawać się będą z kulturą, historią Hiszpanii, będą doskonalić język angielski, gdyż w tym języku będą się posługiwać w miejscach odbywania praktyk. Nauczą się również podstaw języka hiszpańskiego. Ze strony hiszpańskiej partnerem Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska jest firma Europroyectos Leonardo da Vinci. Dotychczas Współpracowali dotychczas m.in. z Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Zespołem Szkół Technicznych w Rzeszowie czy Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach. Teraz do tego grona dołączy również szkoła w Zwierzyńcu. Młodzież po rocznym przygotowaniu kulturowo-pedagogiczno-językowym wyjedzie do Granady i tam zdobywać będzie doświadczenie zawodowe m.in. w zakładach zajmujących się usługami wodociągowymi, recyklingiem, organizacją programów edukacyjnych oraz w Departamencie Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Granadzie. Dziś możemy  sobie tylko wyobrazić jak miło będą spędzać czas w tym arcyciekawym z wielu względów regionie Hiszpanii. Koszt całego projektu wynosić będzie 35 118 EURO.

              Mamy nadzieję, że zespół ds. pisania projektów pod kierunkiem Dyrektora Waldemara Gardiasza również w przyszłości przygotuje dobre, racjonalne projekty tak, by nasi uczniowie mogli poznać swoje przyszłe zawody w różnych miejscach Europy.

              Kierunek, który wiele lat temu został wybrany przez władze gminy by nawiązywać kontakty z zagranicą jest kontynuowany w bardzo konkretnym zakresie z ogromną korzyścią dla uczącej się w naszej szkole młodzieży.

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji praktyk

W grudniu 2012 roku został zakończony realizowany przez Szkołę pierwszy projekt praktyk zagranicznych naszej młodzieży w Niemczech. Mając na uwadze upowszechnienie rezultatów projektu oraz promowanie dobrych metod w szkoleniu zawodowym młodzieży, po zakończeniu praktyk zawodowych w Niemczech przystąpiliśmy do propagowania zarówno samego projektu, jego założeń, rezultatów jak i promocji ogólnej filozofii programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Poniżej przedstawiamy działania Szkoły podjęte w celu prawidłowej realizacji programu.

            Z chwilą przystąpienia do pisania projektu zapoznaliśmy uczniów - potencjalnych stażystów i ich rodziców z jego założeniami. O złożeniu projektu w Narodowej Agencji Programu LdV zostali poinformowani wszyscy uczniowie, a szczególnie uczniowie kl. II i III Technikum Przemysłu Drzewnego oraz kl. III Technikum Ochrony Środowiska oraz ich rodzice. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Narodowej Agencji Programu LdV został uruchomiony proces rekrutacji uczestników. Następnie rozpoczęto z grupą 16 uczniów - uczestników projektu zajęcia pedagogiczno-kulturowe i językowe (dodatkowa nauka branżowego języka niemieckiego). Staż rozpoczął się 6 maja 2012r., wtedy to właśnie młodzież pod opieką dwóch nauczycieli Panów: Romana Juszczaka i Tomasza Urbana wyjechała do Niemiec, do Bad Freienwalde.

Staż trwał do 2 czerwca 2012r. Młodzież w tym okresie odbywała przede wszystkim praktyki zawodowe zgodnie z programem nauczania w technikach. Ponadto uczestniczyła w programie turystyczno – krajoznawczym i kulturowym. W ramach tego programu odbywały się wycieczki m. in.: do Poczdamu, Berlina, skansenu wsi brandenburskiej. Odbywały się również zajęcia językowe z branżowego języka niemieckiego. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielem niemieckiego urzędu pracy w celu zapoznania ze specyfiką miejscowego rynku pracy. Zgodnie z założeniami projektu po zakończonym stażu młodzież wypełniła ankiety przebiegu stażu. W oparciu o nie oraz na podstawie monitoringu stażu  można z całą pewnością stwierdzić, iż cele projektu zostały osiągnięcie.

Rezultaty projektu to:

-          zdobycie doświadczenia zawodowego,

-          zdobycie certyfikatów nabytych umiejętności,

-          zdobycie dokumentu Europass Mobilności,

-          zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i za granicą,

-          lepsza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim,

-          poznanie dziedzictwa kulturowego rejonu Brandenburgii,

-          poznanie organizacji i wymagań niemieckiego rynku pracy,

-          poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w

-         początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz w kształceniu ustawicznym,

-          poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy instytucjami lub organizacjami oferującymi                        

-         możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie,

-          rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego,

-          poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji,

-         - zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych.

 

Z raportu ewaluacyjnego sporządzonego po zakończeniu staży wynika, że kompetencje zawodowe beneficjentów wzrosły, wzrosła pewność siebie uczestników. Uczniowie poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku. Odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego, wzrosła ich samoocena, a przede wszystkim podwyższeniu uległy ich umiejętności zawodowe. Cennym doświadczeniem jest przełamanie bariery komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy. Wszystkie zajęcia zostały certyfikowane. Każdy uczestnik stażu otrzymał dokument Eurpass Mobilność w którym opisane zostały korzyści zawodowe oraz dodatkowe umiejętności, które uzyskał w trakcie stażu. Ponadto wszyscy otrzymali certyfikaty odbycia stażu, zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego i przygotowania pedagogiczno - kulturowego. Szkoła jako promotor projektu również odniosła korzyści. Wzrósł jej prestiż zarówno w środowisku lokalnym jak i wśród uczniów oraz ich rodziców. Dzięki zrealizowanemu projektowi wzrosła atrakcyjność szkoły. Zostało to potwierdzone m.in. w trakcie przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie ewaluacji wszystkich obszarów działalności szkoły. Również nauczyciele, dzięki zaangażowaniu w realizacji projektu, zyskali możliwość zapoznania się z metodyką przygotowania projektów, nowymi sposobami nauczania i organizacji pracy. W dłuższej perspektywie zaowocuje to podniesieniem jakości oferowanego przez szkołę kształcenia zawodowego. Podobnie niemiecki partner Stowarzyszenie na Rzecz Zatrudnienia dzięki wspólnej realizacji naszego projektu zdobył nowe doświadczenie we współpracy ze szkołą kształcącą w zawodach technik ochrony środowiska i technik technologii drewna. Możliwość powołania się przez Stowarzyszenie na dobre współdziałanie i współpracę ze Szkołą z pewnością ułatwi im pozyskanie kolejnych partnerów.

Upowszechnienie rezultatów projektu odbyło się po powrocie z praktyk poprzez:

-         spotkania z uczniami ZSDiOŚ, rozpowszechnianie ulotek i prezentacja materiału filmowego z przebiegu stażu,

-         informacje na temat programu na stronie internetowej szkoły,

-         fotogazetka na holu głównym szkoły,

-         baner informacyjny przed budynkiem szkoły,

-         spotkanie z gimnazjalistami - potencjalnymi uczniami szkoły,

-         spotkanie z uczniami innych szkół zawodowych w regionie,

-         informacje w prasie lokalnej: „Wiadomości Zwierzynieckie”, „Gazeta Biłgorajska”, „Tygodnik Zamojski”,

-         TV kablowej Biłgorajskiej i Radio ESKA Zamość,

-         Informacja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz stronie www.Biłgoraj.com.pl,

-         zaprezentowano również projekt radnym Rady Miasta Zwierzyniec podczas sesji Rady,

-         podsumowaniem projektu była prezentacja i dyskusja na sesji Rady Powiatu Zamojskiego w dniu 21 listopada 2012 roku.

 

Radni organu prowadzącego szkołę zapoznani zostali z projektem, jego rezultatami.

 

Realizacja projektu okazała się doskonała promocją współpracy międzyregionalnej, promocją naszych uczniów na regionalnym rynku pracy jak i promocją programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da Vinci. Dobra współpraca z partnerem niemieckim, bezproblemowa realizacja projektu, osiągnięte rezultaty upoważniły i zachęciły nauczycieli do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi oraz do przygotowywania kolejnych projektów dla uczniów następnych klas.

WAKACYJNE STAŻE

WAKACYJNE STAŻE

PROJEKTY LDV

GRENADA 2012

UMOWY PODPISANE
GRANADA 2013

Comenius Regio

Comenius Regio ruszył

Rekrutacja 2013

PODANIA MOŻNA SKŁADAĆ POPRZEZ REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Szkoła w rankingach

Gościmy

Aktualnie jest 1 internautów online.

Odwiedziło nas 438 internautów od października 2009