WIADOMOŚCI
SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK PDF Drukuj E-mail
Âroda, 13 luty 2013

Image
W grudniu 2012 roku zosta┼é zako┼äczony realizowany przez Szko┼é─Ö pierwszy projekt praktyk zagranicznych naszej m┼éodzie┼╝y w Niemczech. Maj─ůc na uwadze upowszechnienie rezultatów projektu oraz promowanie dobrych metod w szkoleniu zawodowym m┼éodzie┼╝y, po zako┼äczeniu praktyk zawodowych w Niemczech przyst─ůpili┼Ťmy do propagowania zarówno samego projektu, jego za┼éo┼╝e┼ä, rezultatów jak i promocji ogólnej filozofii programu „Uczenie si─Ö przez ca┼ée ┼╝ycie” Leonardo da Vinci. Poni┼╝ej przedstawiamy dzia┼éania Szko┼éy podj─Öte w celu prawid┼éowej realizacji programu.

         

Image
   Z chwil─ů przyst─ůpienia do pisania projektu zapoznali┼Ťmy uczniów - potencjalnych sta┼╝ystów i ich rodziców z jego za┼éo┼╝eniami. O z┼éo┼╝eniu projektu w Narodowej Agencji Programu LdV zostali poinformowani wszyscy uczniowie, a szczególnie uczniowie kl. II i III Technikum Przemys┼éu Drzewnego oraz kl. III Technikum Ochrony ┼Ürodowiska oraz ich rodzice. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Narodowej Agencji Programu LdV zosta┼é uruchomiony proces rekrutacji uczestników. Nast─Öpnie rozpocz─Öto z grup─ů 16 uczniów - uczestników projektu zaj─Öcia pedagogiczno-kulturowe i j─Özykowe (dodatkowa nauka bran┼╝owego j─Özyka niemieckiego). Sta┼╝ rozpocz─ů┼é si─Ö 6 maja 2012r., wtedy to w┼éa┼Ťnie m┼éodzie┼╝ pod opiek─ů dwóch nauczycieli Panów: Romana Juszczaka i Tomasza Urbana wyjecha┼éa do Niemiec, do Bad Freienwalde.

Sta┼╝ trwa┼é do 2 czerwca 2012r. M┼éodzie┼╝ w tym okresie odbywa┼éa przede wszystkim praktyki zawodowe zgodnie z programem nauczania w technikach. Ponadto uczestniczy┼éa w programie turystyczno – krajoznawczym i kulturowym. W ramach tego programu odbywa┼éy si─Ö wycieczki m. in.: do Poczdamu, Berlina, skansenu wsi brandenburskiej. Odbywa┼éy si─Ö równie┼╝ zaj─Öcia j─Özykowe z bran┼╝owego j─Özyka niemieckiego. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielem niemieckiego urz─Ödu pracy w celu zapoznania ze specyfik─ů miejscowego rynku pracy. Zgodnie z za┼éo┼╝eniami projektu po zako┼äczonym sta┼╝u m┼éodzie┼╝ wype┼éni┼éa ankiety przebiegu sta┼╝u. W oparciu o nie oraz na podstawie monitoringu sta┼╝u  mo┼╝na z ca┼é─ů pewno┼Ťci─ů stwierdzi─ç, i┼╝ cele projektu zosta┼éy osi─ůgni─Öcie.

Rezultaty projektu to:

 •  zdobycie do┼Ťwiadczenia zawodowego,
 •  zdobycie certyfikatów nabytych umiej─Ötno┼Ťci,
 •  zdobycie dokumentu Europass Mobilno┼Ťci,
 •  zwi─Ökszenie szans na zatrudnienie w kraju i za granic─ů,
 •  lepsza umiej─Ötno┼Ť─ç pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem niemieckim,
 •  poznanie dziedzictwa kulturowego rejonu Brandenburgii,
 •  poznanie organizacji i wymaga┼ä niemieckiego rynku pracy,
 •  poprawa pod wzgl─Ödem jako┼Ťciowym i ilo┼Ťciowym ogólnoeuropejskiej mobilno┼Ťci osób bior─ůcych udzia┼é w
 • pocz─ůtkowym etapie szkolenia i kszta┼écenia zawodowego oraz w kszta┼éceniu ustawicznym,
 •  poprawa pod wzgl─Ödem jako┼Ťciowym i ilo┼Ťciowym wspó┼épracy pomi─Ödzy instytucjami lub organizacjami oferuj─ůcymi                        
 • mo┼╝liwo┼Ťci kszta┼écenia, przedsi─Öbiorstwami, partnerami spo┼éecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie,
 •  rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kszta┼écenia zawodowego,
 •  poprawa stopnia przejrzysto┼Ťci i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji,
 • - zach─Öcanie do nauki wspó┼éczesnych j─Özyków obcych.

 

Z raportu ewaluacyjnego sporz─ůdzonego po zako┼äczeniu sta┼╝y wynika, ┼╝e kompetencje zawodowe beneficjentów wzros┼éy, wzros┼éa pewno┼Ť─ç siebie uczestników. Uczniowie poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym ┼Ťrodowisku. Odkryli w sobie nowe mo┼╝liwo┼Ťci rozwoju zawodowego, wzros┼éa ich samoocena, a przede wszystkim podwy┼╝szeniu uleg┼éy ich umiej─Ötno┼Ťci zawodowe. Cennym do┼Ťwiadczeniem jest prze┼éamanie bariery komunikowania si─Ö w j─Özyku obcym w miejscu pracy. Wszystkie zaj─Öcia zosta┼éy certyfikowane. Ka┼╝dy uczestnik sta┼╝u otrzyma┼é dokument Eurpass Mobilno┼Ť─ç w którym opisane zosta┼éy korzy┼Ťci zawodowe oraz dodatkowe umiej─Ötno┼Ťci, które uzyska┼é w trakcie sta┼╝u. Ponadto wszyscy otrzymali certyfikaty odbycia sta┼╝u, za┼Ťwiadczenia o uko┼äczeniu kursu j─Özykowego i przygotowania pedagogiczno - kulturowego. Szko┼éa jako promotor projektu równie┼╝ odnios┼éa korzy┼Ťci. Wzrós┼é jej presti┼╝ zarówno w ┼Ťrodowisku lokalnym jak i w┼Ťród uczniów oraz ich rodziców. Dzi─Öki zrealizowanemu projektowi wzros┼éa atrakcyjno┼Ť─ç szko┼éy. Zosta┼éo to potwierdzone m.in. w trakcie przeprowadzonej przez Kuratorium O┼Ťwiaty w Lublinie ewaluacji wszystkich obszarów dzia┼éalno┼Ťci szko┼éy. Równie┼╝ nauczyciele, dzi─Öki zaanga┼╝owaniu w realizacji projektu, zyskali mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z metodyk─ů przygotowania projektów, nowymi sposobami nauczania i organizacji pracy. W d┼éu┼╝szej perspektywie zaowocuje to podniesieniem jako┼Ťci oferowanego przez szko┼é─Ö kszta┼écenia zawodowego. Podobnie niemiecki partner Stowarzyszenie na Rzecz Zatrudnienia dzi─Öki wspólnej realizacji naszego projektu zdoby┼é nowe do┼Ťwiadczenie we wspó┼épracy ze szko┼é─ů kszta┼éc─ůc─ů w zawodach technik ochrony ┼Ťrodowiska i technik technologii drewna. Mo┼╝liwo┼Ť─ç powo┼éania si─Ö przez Stowarzyszenie na dobre wspó┼édzia┼éanie i wspó┼éprac─Ö ze Szko┼é─ů z pewno┼Ťci─ů u┼éatwi im pozyskanie kolejnych partnerów.

Upowszechnienie rezultatów projektu odby┼éo si─Ö po powrocie z praktyk poprzez:

 • spotkania z uczniami ZSDiO┼Ü, rozpowszechnianie ulotek i prezentacja materia┼éu filmowego z przebiegu sta┼╝u,
 • informacje na temat programu na stronie internetowej szko┼éy,
 • fotogazetka na holu g┼éównym szko┼éy,
 • baner informacyjny przed budynkiem szko┼éy,
 • spotkanie z gimnazjalistami - potencjalnymi uczniami szko┼éy,
 • spotkanie z uczniami innych szkó┼é zawodowych w regionie,
 • informacje w prasie lokalnej: „Wiadomo┼Ťci Zwierzynieckie”, „Gazeta Bi┼égorajska”, „Tygodnik Zamojski”,
 • TV kablowej Bi┼égorajskiej i Radio ESKA Zamo┼Ť─ç,
 • Informacja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zamo┼Ťciu oraz stronie www.Bi┼égoraj.com.pl,
 • zaprezentowano równie┼╝ projekt radnym Rady Miasta Zwierzyniec podczas sesji Rady,
 • podsumowaniem projektu by┼éa prezentacja i dyskusja na sesji Rady Powiatu Zamojskiego w dniu 21 listopada 2012 roku.

 

Radni organu prowadz─ůcego szko┼é─Ö zapoznani zostali z projektem, jego rezultatami.

 

Realizacja projektu okaza┼éa si─Ö doskona┼éa promocj─ů wspó┼épracy mi─Ödzyregionalnej, promocj─ů naszych uczniów na regionalnym rynku pracy jak i promocj─ů programu „Uczenie si─Ö przez ca┼ée ┼╝ycie” Leonardo Da Vinci. Dobra wspó┼épraca z partnerem niemieckim, bezproblemowa realizacja projektu, osi─ůgni─Öte rezultaty upowa┼╝ni┼éy i zach─Öci┼éy nauczycieli do dzielenia si─Ö tym do┼Ťwiadczeniem z innymi oraz do przygotowywania kolejnych projektów dla uczniów nast─Öpnych klas.

WAKACYJNE STA┼╗E

WAKACYJNE STA┼╗E

PROJEKTY LDV

GRENADA 2012

UMOWY PODPISANE
GRANADA 2013

Rekrutacja 2013

PODANIA MO┼╗NA SK┼üADA─ć POPRZEZ REJESTRACJ─ś ELEKTRONICZN─ä LUB OSOBI┼ÜCIE W SEKRETARIACIE SZKO┼üY

Szkoła w rankingach

Go┼Ťcimy

Aktualnie jest 2 internaut├│w online.

Odwiedziło nas 4521 internautów od października 2009