WIADOMOŚCI
SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK PDF Drukuj E-mail
środa, 13 luty 2013

Image
W grudniu 2012 roku został zakończony realizowany przez Szkołę pierwszy projekt praktyk zagranicznych naszej młodzieży w Niemczech. Mając na uwadze upowszechnienie rezultatów projektu oraz promowanie dobrych metod w szkoleniu zawodowym młodzieży, po zakończeniu praktyk zawodowych w Niemczech przystąpiliśmy do propagowania zarówno samego projektu, jego założeń, rezultatów jak i promocji ogólnej filozofii programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Poniżej przedstawiamy działania Szkoły podjęte w celu prawidłowej realizacji programu.

         

Image
   Z chwilą przystąpienia do pisania projektu zapoznaliśmy uczniów - potencjalnych stażystów i ich rodziców z jego założeniami. O złożeniu projektu w Narodowej Agencji Programu LdV zostali poinformowani wszyscy uczniowie, a szczególnie uczniowie kl. II i III Technikum Przemysłu Drzewnego oraz kl. III Technikum Ochrony Środowiska oraz ich rodzice. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Narodowej Agencji Programu LdV został uruchomiony proces rekrutacji uczestników. Następnie rozpoczęto z grupą 16 uczniów - uczestników projektu zajęcia pedagogiczno-kulturowe i językowe (dodatkowa nauka branżowego języka niemieckiego). Staż rozpoczął się 6 maja 2012r., wtedy to właśnie młodzież pod opieką dwóch nauczycieli Panów: Romana Juszczaka i Tomasza Urbana wyjechała do Niemiec, do Bad Freienwalde.

Staż trwał do 2 czerwca 2012r. Młodzież w tym okresie odbywała przede wszystkim praktyki zawodowe zgodnie z programem nauczania w technikach. Ponadto uczestniczyła w programie turystyczno – krajoznawczym i kulturowym. W ramach tego programu odbywały się wycieczki m. in.: do Poczdamu, Berlina, skansenu wsi brandenburskiej. Odbywały się również zajęcia językowe z branżowego języka niemieckiego. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielem niemieckiego urzędu pracy w celu zapoznania ze specyfiką miejscowego rynku pracy. Zgodnie z założeniami projektu po zakończonym stażu młodzież wypełniła ankiety przebiegu stażu. W oparciu o nie oraz na podstawie monitoringu stażu  można z całą pewnością stwierdzić, iż cele projektu zostały osiągnięcie.

Rezultaty projektu to:

 •  zdobycie doświadczenia zawodowego,
 •  zdobycie certyfikatów nabytych umiejętności,
 •  zdobycie dokumentu Europass Mobilności,
 •  zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i za granicą,
 •  lepsza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim,
 •  poznanie dziedzictwa kulturowego rejonu Brandenburgii,
 •  poznanie organizacji i wymagań niemieckiego rynku pracy,
 •  poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w
 • początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz w kształceniu ustawicznym,
 •  poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy instytucjami lub organizacjami oferującymi                        
 • możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie,
 •  rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego,
 •  poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji,
 • - zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych.

 

Z raportu ewaluacyjnego sporządzonego po zakończeniu staży wynika, że kompetencje zawodowe beneficjentów wzrosły, wzrosła pewność siebie uczestników. Uczniowie poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku. Odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego, wzrosła ich samoocena, a przede wszystkim podwyższeniu uległy ich umiejętności zawodowe. Cennym doświadczeniem jest przełamanie bariery komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy. Wszystkie zajęcia zostały certyfikowane. Każdy uczestnik stażu otrzymał dokument Eurpass Mobilność w którym opisane zostały korzyści zawodowe oraz dodatkowe umiejętności, które uzyskał w trakcie stażu. Ponadto wszyscy otrzymali certyfikaty odbycia stażu, zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego i przygotowania pedagogiczno - kulturowego. Szkoła jako promotor projektu również odniosła korzyści. Wzrósł jej prestiż zarówno w środowisku lokalnym jak i wśród uczniów oraz ich rodziców. Dzięki zrealizowanemu projektowi wzrosła atrakcyjność szkoły. Zostało to potwierdzone m.in. w trakcie przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie ewaluacji wszystkich obszarów działalności szkoły. Również nauczyciele, dzięki zaangażowaniu w realizacji projektu, zyskali możliwość zapoznania się z metodyką przygotowania projektów, nowymi sposobami nauczania i organizacji pracy. W dłuższej perspektywie zaowocuje to podniesieniem jakości oferowanego przez szkołę kształcenia zawodowego. Podobnie niemiecki partner Stowarzyszenie na Rzecz Zatrudnienia dzięki wspólnej realizacji naszego projektu zdobył nowe doświadczenie we współpracy ze szkołą kształcącą w zawodach technik ochrony środowiska i technik technologii drewna. Możliwość powołania się przez Stowarzyszenie na dobre współdziałanie i współpracę ze Szkołą z pewnością ułatwi im pozyskanie kolejnych partnerów.

Upowszechnienie rezultatów projektu odbyło się po powrocie z praktyk poprzez:

 • spotkania z uczniami ZSDiOŚ, rozpowszechnianie ulotek i prezentacja materiału filmowego z przebiegu stażu,
 • informacje na temat programu na stronie internetowej szkoły,
 • fotogazetka na holu głównym szkoły,
 • baner informacyjny przed budynkiem szkoły,
 • spotkanie z gimnazjalistami - potencjalnymi uczniami szkoły,
 • spotkanie z uczniami innych szkół zawodowych w regionie,
 • informacje w prasie lokalnej: „Wiadomości Zwierzynieckie”, „Gazeta Biłgorajska”, „Tygodnik Zamojski”,
 • TV kablowej Biłgorajskiej i Radio ESKA Zamość,
 • Informacja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz stronie www.Biłgoraj.com.pl,
 • zaprezentowano również projekt radnym Rady Miasta Zwierzyniec podczas sesji Rady,
 • podsumowaniem projektu była prezentacja i dyskusja na sesji Rady Powiatu Zamojskiego w dniu 21 listopada 2012 roku.

 

Radni organu prowadzącego szkołę zapoznani zostali z projektem, jego rezultatami.

 

Realizacja projektu okazała się doskonała promocją współpracy międzyregionalnej, promocją naszych uczniów na regionalnym rynku pracy jak i promocją programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da Vinci. Dobra współpraca z partnerem niemieckim, bezproblemowa realizacja projektu, osiągnięte rezultaty upoważniły i zachęciły nauczycieli do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi oraz do przygotowywania kolejnych projektów dla uczniów następnych klas.

WAKACYJNE STAŻE

WAKACYJNE STAŻE

PROJEKTY LDV

GRENADA 2012

UMOWY PODPISANE
GRANADA 2013

Comenius Regio

Comenius Regio ruszył

Rekrutacja 2013

PODANIA MOŻNA SKŁADAĆ POPRZEZ REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Szkoła w rankingach

Gościmy

Aktualnie jest 13 internautów online.

Odwiedziło nas 6 internautów od października 2009