WIADOMOŚCI arrow TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA PDF Drukuj E-mail
niedziela, 13 grudzień 2009

Technikum Ochrony Środowiska

    Technikum kształci w zawodzie technik ochrony środowiska

 

Image

   

Nauka trwa cztery lata.

    Praktykę zawodową uczeń odbywa w klasie trzeciej (4 tygodnie)

    Szkoła umożliwia zdobycie specjalizacji w zakresie: gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym.

 

    Obowiązkowe przedmioty zawodowe w cyklu kształcenia to: podstawy techniki; biologia i ekologia; ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami; gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja; ochrona wód; pracownia badań laboratoryjnych; użytkowanie komputerów; prawo i ekonomika w ochronie środowiska; praktyka zawodowa.

 

    Proces nauczania zawodowego pozostaje w ścisłym związku z kształceniem ogólnym. Tematyka przedmiotów ogólnokształcących jest powiązana z programami przedmiotów zawodowych.

 

    Pracownie szkolne wyposażone są w aparaturę pomiarową do badania wody, powietrza, natężenia hałasu, zanieczyszczeń gleb; modele urządzeń do uzdatniania wody; mapy przestrzennego zagospodarowania terenu; literaturę naukowo-techniczną z zakresu ochrony środowiska.

 

    Absolwent technikum może:

kontynuować naukę na studiach wyższych związanych z ochroną środowiska lub innym dowolnym kierunku

podjąć pracę m.in. w terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, instytucjach naukowo-badawczych

 

WAKACYJNE STAŻE

WAKACYJNE STAŻE

PROJEKTY LDV

GRENADA 2012

UMOWY PODPISANE
GRANADA 2013

Comenius Regio

Comenius Regio ruszył

Rekrutacja 2013

PODANIA MOŻNA SKŁADAĆ POPRZEZ REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Szkoła w rankingach

Gościmy

Aktualnie jest 1 internautów online.

Odwiedziło nas 208 internautów od października 2009