WIADOMOŚCI arrow BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA PDF Drukuj E-mail
czwartek, 01 październik 2009

Biblioteka Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu mieści się w jednej z czterech dawnych, ordynackich oficyn, tuż obok głównego budynku szkoły. Pochodzi ona
z przełomu XVIII i XIX wieku. W jednej jej części znajduje się kuchnia i stołówka a po drugiej stronie biblioteka czytelnią oraz sąsiadująca z nią sala teatralna.

Wraz z założeniem szkoły w 1946 r. zaczęto gromadzić księgozbiór potrzebny do kształcenia ogólnego i zawodowego leśników. Gromadzenie księgozbioru odbywało się przez zakup książek, dary od osób prywatnych i ośrodków leśnych.  Zmiany kierunków kształcenia wymagały zakupów literatury zgodnej z nauczanym zawodem.  

Obecnie zbiory biblioteki Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu to księgozbiór, czasopisma oraz zbiory specjalne - multimedia: płyty CD i DVD oraz kasety VHS. Księgozbiór liczy na dzień 30.IX.2008 roku 13 400 woluminów, z czego 30 pozycji z literatury popularnonaukowej znajduje się w obydwu internatach – głównie encyklopedie ogólne i słowniki, zarówno językowe jak i poprawnościowe. Około 1000 pozycji znajduje się w pracowniach przedmiotowych – liczba ta wciąż się zmienia, w zależności od zapotrzebowania i zakupu nowości. U czytelników – uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły pozostaje około 700 pozycji książkowych. Pozostały księgozbiór jest rozmieszczony na 38 regałach. 2 regały w czytelni zajmują czasopisma. Ponadto do zbiorów specjalnych naszej biblioteki zaliczane są przechowywane w formie kolekcji 24 woluminy pozostałe ze zbiorów byłej Ordynacji Zamojskiej.

  

      Największą część księgozbioru  biblioteki – 40 % stanowi literatura piękna - zarówno lektury jak i beletrystyka pozalekturowa. Na drugim miejscu pod względem ilości jest księgozbiór podręczny i literatura zawodowa z zakresu leśnictwa, technologii drewna i ochrony środowiska – po 18,5 %. Tak duży procent tej ostatniej wynika stąd, że początkowo Zespół szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska był zawsze szkołą zawodową, kształcącą kadry techniczne. Stąd tak wiele literatury zawodowej typu technologia drewna, materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, obrabiarki i urządzenia techniczne, hodowla, ochrona i urządzanie lasu i maszynoznawstwo leśne. Dopiero w roku 2000 przeprowadzono nabór do Liceum Technicznego a rok później do Liceum Ogólnokształcącego.

              Literatura zawodowa to w przeważającej ilości wieloegzemplarzowe podręczniki:

1.     Technikum Przemysłu Drzewnego:

·        Technologia tworzyw drzewnych, Technologia meblarstwa oraz  Stolarstwo

·        Maszynoznawstwo ogólne

·        Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego

·        Obrabiarki i urządzenia techniczne

·        Energetyka cieplna

·        Pracownia badań laboratoryjnych

2.     Technikum Leśne (już nieistniejące):

·        Hodowla lasu

·        Ochrona lasu

·        Urządzanie lasu

·        Użytkowanie lasu

·        Maszynoznawstwo leśne

·        Botanika i Zoologia

·        Łowiectwo

·        Poradnik leśniczego

3.     Technikum Ochrony Środowiska:

·        Ochrona środowiska

·        Ekologia z ochroną środowiska

·        Odnowa wody

·        Oczyszczanie wody

·        Kanalizacja i wodociągi

·        Projektowanie elementów środowiska

·        Ekologia

·        Metale śmierci.

Kolejne regały w magazynie zajmują odpowiednio: geografia, historia, matematyka, fizyka, chemia, pedagogika z dydaktyką, psychologia i socjologia, kino i teatr, literatura popularnonaukowa, naukowa oraz księgozbiór podręczny. Dwa regały w czytelni zajmują wybrane pozycje księgozbioru podręcznego, na jednym regale są wyeksponowane najbardziej poczytne pozycje z literatury pięknej  i innej jak na przykład dotyczące narkomanii, natomiast dwa pozostałe regały w czytelni zajmują czasopisma.

 

 

Czasopisma

 

Ważnymi zbiorami, szczególnie ze względu na aktualność zawartych informacji, są czasopisma. W naszej bibliotece prenumerowane są 22 tytuły różnych czasopism.  

Dobór czasopism, podobnie jak przy wydawnictwach zwartych, zależy od profilu szkoły i finansów. Oferta czasopism na rynku wydawniczym, zarówno edukacyjnych i rozwijających zainteresowania indywidualne młodzieży jak i metodycznych dla nauczycieli jest bardzo bogata, aczkolwiek cechuje je duża zmienność ukazywania się – jedne czasopisma przestają się ukazywać natomiast pojawiają się inne. Obecnie, ze względu na ograniczone fundusze jak też szeroki dostęp do Internetu, prenumerowane są jedynie najpotrzebniejsze i najbardziej poczytne wśród użytkowników czasopisma.

 

Zbiory specjalne

 

 

Zbiory specjalne biblioteki Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu to zbiory multimedialne: płyty CD i DCD oraz kasety VHS. Ponadto, w formie kolekcji, przechowywanych jest 24 woluminów pozostałych ze zbiorów byłej Ordynacji Zamojskiej. Na dzień dzisiejszy zbiory płyt oraz kaset VHS liczą odpowiednio: płyty CD i DVD - 112, oraz kasety VHS - 8. W przypadku płyt CD i DVD są to zbiory dołączane do gazet, czasopism i książek, natomiast kasety VHS zostały nam podarowane w ramach promocji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pewna ilość płyt CD, VCD i DVD oraz kaset VHS, również najczęściej dołączanych do specjalistycznych czasopism lub przysyłanych razem z programami nauczania, znajduje się w pracowni komputerowej oraz u nauczycieli poszczególnych przedmiotów a także w księgowości i sekretariacie szkoły – głównie porady prawne. W pracowniach, zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają do nich stały dostęp bez potrzeby wychodzenia po konkretne rzeczy do drugiego budynku, gdzie mieści się biblioteka.

Zbiory książek pozostałych po Ordynacji Zamojskiej, przechowywane w formie kolekcji liczą 24 woluminy i są to odpowiednio:

·        6 tomów Encyklopedyi rolniczej z lat 1890 – 1901, wydanych przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.

·        Życie rośliny Władysława M. Kozłowskiego wydane w Warszawie w 1894 roku

·        Patologia roślin. Choroby i uszkodzenie roślin. Moskwa 1889

·        Ochrona. Odessa 1890

·        Hodowla – Sosna czarna. 1893

·        Umocnienia brzegów. Ochrona. St. Petersburg 1906

·        Odczyty Moskiewskiego Zespołu za rok 1894. Moskwa 1894

·        10 woluminów roczników rosyjskich czasopism podających ogólne wiadomości o lesie za lata 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.

·        Objaśnienia owadów. Moskwa 1890

·        Streszczenie leśne. St. Petersburg 1898

Wszystkie książki mają podobną do skóry oprawę a na grzbietach wytłoczone inicjały BOZ – Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Wewnątrz, na stronie tytułowej są opieczętowane okrągłą pieczęcią z napisem Wydział Lasów Ordynacji Zamojskiej

 

WAKACYJNE STAŻE

WAKACYJNE STAŻE

PROJEKTY LDV

GRENADA 2012

UMOWY PODPISANE
GRANADA 2013

Comenius Regio

Comenius Regio ruszył

Rekrutacja 2013

PODANIA MOŻNA SKŁADAĆ POPRZEZ REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Szkoła w rankingach

Gościmy

Aktualnie jest 1 internautów online.

Odwiedziło nas 449 internautów od października 2009